Folpan från Adama

Nyckeln i kampen mot svampangrepp i vete och korn är att arbeta förebyggande med en multiresistensbrytare som sätts in tidigt i svampens utveckling. Här förklarar vi hur Septoria utvecklas och varför en mix av Folpan och en triazol ger bästa effekten mot svampangreppen.

Läs mer om Folpan ⧉

sektion1 sektion2 sektion4 sektion5 sektion6 sektion8 sektion9 sektion10 sektion11